Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö130 Hagstugan : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö130 Hagstugan

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-08-04

Inskriften lyder: Fyra (söner) gjorde efter sin gode fader - som det anstår män - ett ståtligt minnesmärke efter Domare givmild på ord och matgod .. [på smalsidan:] Han dog i gårdarike.

ff973412

659916511464:063

Lid

Södermanland

Nyköping

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Lid 24:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.