Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö194 Brösicke : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö194 Brösicke

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-08-06

Inskriften lyder: Ingemund och Tjälve de reste denna sten efter Torkel, sin fader.

ff973627

753131234223:033

Ytterselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ytterselö 16:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.