Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö175 Gislestenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö175 Gislestenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-08-05

Inskriften på runblocket lyder: Gislög lät göra dessa märken efter Tord; också Slode lät göra dem. Sant är det såsom det blev sagt och såsom det blev tänkt.

ff973606

753131234223:065

Aspö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Aspö 47:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.