Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Björkö-Birka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Björkö-Birka

Foto: Bengt A Lundberg - 1998-08-07

Äldre stig räknat från V från Borgs Hage upp mot Borgberget.. Markslitagespår

ff991413

770032611177:067

Adelsö

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Raä-Fastigheter

Världsarv

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.