Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

UFv1946:257 Fällbro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

UFv1946:257 Fällbro

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-10-14

Raä-nr: Täby 660. Inskriften på runhällen lyder: Onäm och Otrygg och Balle låter resa minnesmärket efter sin fader Rödkår och skepp (?) .. Visäte ristade .. skepp(?).

ff980105

667330920119:024

Täby

Uppland

Täby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Täby 660

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.