Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Slitebacka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Slitebacka

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-10-23

Runbrakteater, baksidan.

ff980414

662316530762:071

Othem

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.