Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Kagahällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Kagahällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1998-03-18

Konservering och lagning av den runristade hällen Ög 102. Delen med textens början och slut.

ff984202

461216130151:076

Kaga

Östergötland

Linköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Övrigt

Arbetsmotiv

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kaga 20:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.