Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ulva kvarn : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ulva kvarn

Foto: Bengt A Lundberg - 1998-11-30

Runstensfragmentet, Uppsala 543:1, påträffades 1995 i den gamla sågrännan vid Ulva kvarn på gränsen mellan Gamla Uppsala och Bälinge socknar. Sju runor är bevarade men helt inget ord kan utläsas.

ff995004

667330920119:036

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Uppsala 543:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.