Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr359 Istaby, Istabystenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr359 Istaby, Istabystenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-01-27

RAÄ-nummer Mjällby 51:1. Inskriften lyder: Hådulv, Hjorulvs ättling, ristade till minnet av Härjulv dessa runor.

fd990701

577516512971:023

Mjällby

Blekinge

Sölvesborg

Blekinge

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Istabystenen, Mjällby 51:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.