Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Tibrandshögen, Tibrandsholm : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Tibrandshögen, Tibrandsholm

Foto: Jan Norrman - 1996-09-06

RAÄ-nummer Rödön 17:1. Tibrandshögen, resterna av den medeltida borgen Tibrandsholm.

dbi06024

612116522234:078

Rödön

Jämtland

Krokom

Jämtland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Borg

Flygbilder

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Rödön 17:1

Extern Länk

Wkipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.