Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Torsburgen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Torsburgen

Foto: Jan Norrman - 1996-07-21

Fornborg

dbg21004

750330912271:076

Kräklingbo

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Flygbilder

Riksintressen

Naturreservat

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kräklingbo 53:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.