Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Borgberget : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Borgberget

Foto: Jan Norrman - 1988-09-25

Fornborgen i bildens mitt.

dji25005

671130711440:031

Ytterlännäs

Ångermanland

Kramfors

Västernorrland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Miljöer

Skogslandskap

Flygbilder

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Flygfotots gamla koordinatangivelse, ej kvalitetsgranskad

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ytterlännäs 1:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.