Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Norrvange stenbrott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Norrvange stenbrott

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-05-17

Fragment av gravsten

fd943616

577516512966:054

Lärbro

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Byggnadsverk

Industrianläggning

Jord- och stenvaruindustri

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.