Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SöNf1964 Runmarsvreten : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SöNf1964 Runmarsvreten

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-07-28

Runhäll. Inskriften lyder: .. Gunna lät hugga denna sten och denna bron .. sin.

f9915422

753131234223:083

Österhaninge

Södermanland

Haninge

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.