Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö111 Stenkvista : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö111 Stenkvista

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-08-05

Inskriften lyder: Helge och Fröger och Torgöt reste runristade(?) minnesvårdar efter Tjudmund, sin fader.

f9915502

753131234223:090

Stenkvista

Södermanland

Eskilstuna

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stenkvista 1:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.