Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Selångers gamla kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Selångers gamla kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-06-30

Runsten i bildens högra del.

f9915703

612116522224:054

Selånger

Medelpad

Sundsvall

Västernorrland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Fornminnen

Kult, offer och folktro

Kyrka/kapell

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

FMIS

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.