Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U79 Hässelby slott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U79 Hässelby slott

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-06-09

Raä-nr: Stockholm 1197. Runstenen U79 i slottets park. Inskriften som är tvåsidig lyder i sin helhet: Gy och Sven de reste stenen efter Bärsa, sin gode fader. - Ärnfast högg stenen efter Bärsa, Vigärds make, Torgärds gode son.

f9915211

851431120155:050

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Byggnadsverk

Parker och trädgårdar

Slott- och herrgårdsträdgård

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsminnen

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stockholm 1197

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.