Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U462 Prästgården : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U462 Prästgården

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-09-24

Den två sidiga inskriften lyder i sin helhet: Djärv och Gunnar och Gullö lät resa stenen och (göra) bron efter Halvdan, sin fader, Holmfrid efter (sin) man. Och Öpir ristade.

f9914532

852832012197:011

Vassunda

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vassunda 75:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.