Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U917 Jumkils kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U917 Jumkils kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-03-22

Inskriften lyder: Ärnfast och Stenbjörn (och) Torsten lät (resa stenen) efter Jorund sin fader. Disälv.

f0000503

852832012197:092

Jumkil

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Jumkil 27:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.