Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1059 Möboda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1059 Möboda

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-03-23

Texten lyder: .. lät resa (?) ..

f0000700

952531414321:032

Björklinge

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Björklinge 218:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.