Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1052 Axlunda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1052 Axlunda

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-03-23

Inskriften lyder: Gävjald och Borgfast och Andvätt och Tjälve de lät uppresa stenen till minne av Jon, sin frände. Ingulv högg stenen. Tjälve högg stenen.

f0000719

952531414321:045

Björklinge

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Björklinge 80:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.