Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U912 Börje kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U912 Börje kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-03-22

Runstenen är infälld i södra bogårdsmuren vid Börje kyrka. Inskriften lyder: Sigfröd lät resa (sten) här (?) efter Borgger, sin fader.

f0000417

852832012197:073

Börje

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Börje 201:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.