Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Fornborgen Stora Skansen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Fornborgen Stora Skansen

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-11-19

f9915114

876531914426:088

Kärnbo

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kärnbo 124:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.