Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U62 Spånga kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U62 Spånga kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-07-27

Inskriften lyder: Anund lät resa stenarna .. sin fader, och Kättelvi efter sin man.

f9916623

952531413752:008

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.