Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U74 Husby gård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U74 Husby gård

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-07-27

Inskriften lyder: Björn lät resa denna sten efter sin broder -sten. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Visäte ristade.

f9916633

952531413752:016

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Spånga 80:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.