Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö20 Smedsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö20 Smedsta

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-01-17

Inskriften lyder: Gudmund reste denna sten efter Torfast, (sin) fader.

f0001521

577516512987:018

Hölö

Södermanland

Södertälje

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hölö 85:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.