Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ismantorps borg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ismantorps borg

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-07-27

Husgrunder i fornborgen.

f0004133

962532611133:075

Långlöt

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Långlöt 30:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.