Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög238 Bankeberg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög238 Bankeberg

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-09-18

Inskriften är både nött och svårtolkad. Enligt ett osäkert förslag lyder inskriften: Toler reste denna sten efter Gervi.

f0006435

062031720334:030

Vikingstad

Östergötland

Linköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Miljöer

Odlingslandskap

Åkermark

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vikingstad 58:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.