Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1149 Fleräng : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1149 Fleräng

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-03-29

Inskriften lyder: Torbjörn och Knut de lät uppresa denna sten efter Germunde, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Sven och Åsmund ristade denna sten.

f0008115

062031720349:011

Älvkarleby

Uppland

Älvkarleby

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.