Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög67,69-70 Ekeby kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög67,69-70 Ekeby kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-09-19

Runstenarna Ög67, Ög69 och Ög70.

f0006611

062031720334:051

Ekeby

Östergötland

Boxholm

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ekeby 34:3 Ög67

FMIS Fornsök

Ekeby 34:4 Ög69

FMIS Fornsök

Ekeby 34:2 Ög70

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.