Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög205 Viby kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög205 Viby kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-09-19

Står tillsammans med runstenen Ög204 Viby kyrka. Inskriften lyder: Sigbjorg reste stenen efter Gunnar sin man.

f0006636

062031720334:067

Viby

Östergötland

Mjölby

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Viby 24:4

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.