Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög244 Viby kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög244 Viby kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-09-18

Runsten utanför Viby kyrkas portal.

f0007101

055432534363:031

Viby

Östergötland

Mjölby

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Viby 24:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.