Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

ÖgNf1929 Oklundahällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

ÖgNf1929 Oklundahällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-04-28

Inskriften lyder: Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte detta vi. Och han flydde in i denna röjning. Han slöt en förlikning (eller gjorde en fridskrets). Vifinn ristade detta.

f9916315

851431120257:023

Östra Husby

Östergötland

Norrköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Östra Husby 252:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.