Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Antuna gård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Antuna gård

Foto: Carl Curman - Ok�nt datum

Barnen Curman med fransk guvernant vid runstenen U107. Den är ristad på två sidor och inskriften lyder i sin helhet: Gerlak lät .. efter Häming sin son, och Ärnmund efter Holmfrid sin hustru, och efter Una (sin) dotter.

CC000310

20010329001:Cc000310

Ed

Uppland

Upplands-Väsby

Stockholm

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Familjeliv

Riksintressen

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

WikipediA

Extern Länk

WikipediA

FMIS Fornsök

Ed 67:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.