Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0100 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0100 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-10-18

Ristningen består av fyra lodräta streck samt runorna "þiRi". Hur detta ord skall tolkas är osäkert.

f0011203

952531413752:032

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.