Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Riseberga kloster : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Riseberga kloster

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Edsberg 30:1. Bilden troligen från mitten av 1970-talet.

PNN00038

077732914154:038

Edsberg

Närke

Lekeberg

Örebro

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Kult, offer och folktro

Kloster

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Edsberg 30:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.