Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Torsburgen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Torsburgen

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Fornborg. Bilden troligen från mitten av 1960-talet.

PNN00106

077732914154:106

Kräklingbo

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Flygbilder

Riksintressen

Naturreservat

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kräklingbo 53:1

Extern Länk

Wikipedia: Torsburgen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.