Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Uppsala : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Uppsala

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Botaniska trädgården och Uppsala slott. Bilden troligen från 1973-74.

PNN00268

062031724193:049

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Byggnadsverk

Utbildning och vetenskap

Botanisk trädgård

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen:Statl

Flygbilder

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.