Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Broborg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Broborg

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Fornborg. Bilden troligen från början av 1960-talet.

PNN00281

062031724193:062

Husby-Långhundra

Uppland

Knivsta

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Flygbilder

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (exakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.