Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Västra Strö monumentet, Tulestenarna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Västra Strö monumentet, Tulestenarna

Foto: Pål-Nils Nilsson - 1980

Tulestenarna, varav två har runristningar, runstenarna Dr334 och Dr335.

PNN00302

062031724193:083

Västra Strö

Skåne

Eslöv

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Odlingslandskap

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Flygbilder

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

Riksantikvarieämbetet

Extern Länk

Wikipedia

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:3

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:4

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.