Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Västra Strö monumentet : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Västra Strö monumentet

Foto: Pål-Nils Nilsson - 1980

Runstenarna DR334 och DR 335. Västra Strö kyrka i bakgrunden.

PNN00315

062031724193:096

Västra Strö

Skåne

Eslöv

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:3

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:4

Bebyggelseregistret

Västra Strö kyrka

Extern Länk

Riksantikvarieämbetet

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.