Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Göteborg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Göteborg

Foto: Pål-Nils Nilsson - 1977

Skansen Kronan med omliggande stadsmiljö i Hagaområdet.

PNN00639

062031724194:079

Göteborg

Västergötland

Göteborg

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Stadsmiljö

Byggnadsverk

Försvarsväsen

Skans

Byggnadsminnen:Statl

Flygbilder

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Bebyggelseregistret

SKANSEN KRONAN

FMIS Fornsök

Göteborg 148:2

Extern Länk

Wikipedia: Skansen Kronan

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.