Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Nya Älvsborg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Nya Älvsborg

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Flygbild över Nya Älvsborg. Bilden troligen från slutet av 1970-talet.

PNN00646

062031724194:086

Göteborg

Västergötland

Göteborg

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Kust- och skärgårdsmiljö

Byggnadsverk

Försvarsväsen

Fästning

Byggnadsminnen:Statl

Flygbilder

Riksintressen

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Bebyggelseregistret

NYA ÄLVSBORG

Extern Länk

Wikipedia: Nya Älvsborg

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.