Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Gripsholms slott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Gripsholms slott

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Mariefred i bakgrunden. Bilden troligen från slutet av 1970-talet.

PNN00464

062031724184:041

Kärnbo

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Herrgårds-/slottslandskap

Byggnadsminnen:Statl

Flygbilder

Riksintressen

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.