Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Eketorps borg : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Eketorps borg

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-06-07

Besökare i fornborgen.

f0102610

077732911220:096

Gräsgård

Öland

Mörbylånga

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Fornborg

Övrigt

Besökare

Raä-Fastigheter

Riksintressen

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gräsgård 45:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.