Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1092 Nyvla : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1092 Nyvla

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-04-27

Inskriften lyder: "Osniken och Rande lät resa denna sten efter Store." På stenes smalsida ses ornamentik upptäckt 1976.

f0104510

077732922715:034

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bälinge 73:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.