Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1093 Nyvla : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1093 Nyvla

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-04-27

Vid Tingstukällan. Inskriften lyder: Fulluge och Åsgunn, dessa makar, lät hugga stenen efter sig båda medan de levde. Gud hjälpe anden.

f0104520

077732922715:042

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bälinge 52:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.