Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U677 Viksjö : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U677 Viksjö

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-04-27

Inskriften lyder: .. och Näsbjörn och ..

f0104532

077732922715:052

Häggeby

Uppland

Håbo

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

10024100340001

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.