Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U676 Viksjö : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U676 Viksjö

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-04-27

Inskriften lyder: Bjärt och Bysir och Kylfa de lät resa denna sten efter Assur, sin broder. Dessa var Vikulvs arvingar.

f0104603

077732922715:058

Häggeby

Uppland

Håbo

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Häggeby 33:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.