Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1095 Rörby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1095 Rörby

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-04-26

Raä-nr: Bälinge 517. Inskriften lyder: Fulluge och Åsgunn, dessa makar, lät hugga stenen efter sig båda medan de levde. Gud hjälpe anden.

f0104419

077732922715:015

Bälinge

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bälinge 105:1(3)

FMIS Fornsök

Bälinge 517

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.